+420 776 339 223

info@blahatrade.cz

KONTROLA KOTLŮ 2016

Kontroly technického stavu a provozu kotlů v roce 2016

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technický stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich mohou obecní úředníci chtít doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, může mu hrozit pokuta 20 000 Kč.

Upozorňujeme, že kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Fyzickým i právnickým osobám proto doporučujeme pro zajištění technické kontroly technického stavu a provozu kotle využít níže uvedený seznam odborně způsobilých osob. Ten je průběžně doplňován o nově proškolované osoby výrobci kotlů.

Každý provozovatel kotlů se může informovat o příslušném odborníkovi na odkaze:
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

Případné dotazy posílejte na e-mail: zeleny@komora.cz

K 25. říjnu 2016 působí v rámci celé ČR a je tedy na seznamu zveřejněno 1347 odborně způsobilých osob, které jsou schopny realizovat kontrolu spalovacího stacionárního zdroje na tuhá paliva. Jsou tedy pokryty všechny kraje v následujícím rozdělení:

Praha 40 osob
Jihomoravský kraj 55 osob
Jihočeský kraj 108 osob
Vysočina 114 osob
Karlovarský kraj 32 osob
Královehradecký kraj 153 osob
Liberecký kraj 60 osob
Olomoucký kraj 99 osob
Moravskoslezský 189 osob
Pardubický kraj 86 osob
Plzeňský kraj 82 osob
Středočeský kraj 163 osob
Ústecký kraj 97 osob
Zlínský kraj 69 osob

Celkem 1347 osob

Výše uvedený počet je rozdělen mezi 48 výrobců, kdy každý výrobce je odpovědný za proškolení svých zástu

AKTUALITY

18. 04. 2018

ZAVŘENO

05. 01. 2018

NABÍDKY PRÁCE

20. 12. 2017

PF 2018

PARTNEŘI

zelená úsporám

SPOLUPRÁCE

BramacTondachVELUXCembritdektradeheluzIKOklinkerkmbetaknaufweberxella